Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει μεγάλη σημασία για το κέντρο ξένων Γλωσσών My English Familyόσο και για εσάς. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τηρούμε το κανονιστικό πλαίσιο και συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις σχετικές απαιτήσεις. Μπορείτε να ενημερωθείτε ειδικότερα με τις αναλυτικές πληροφορίες που ακολουθούν και αφορούν τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων σας από το My English Family.

Γενικά

Το κέντρο ξένων γλωσσών My English Family (εφεξής η «My English Family», το «κέντρο ξένων γλωσσών», «εμείς», «μας») αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει από τους επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου του www.myenglishfamily.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») και δεσμεύεται για τη συμμόρφωσή της με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το My English Family, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, κατά την χρήση του παρόντος Ιστοτόπου, ήτοι, μεταξύ άλλων, για τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και τους τρόπους με τους οποίους αυτά συλλέγονται, τους σκοπούς και τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας τους, τυχόν αποδέκτες τους, καθώς και για τα σχετικά δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ζήτημα που σας ενδιαφέρει στην αντίστοιχη ενότητα κατωτέρω.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

To My English Family, το οποίο εδρεύει στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, 42100, επί της οδού Βαλαωρίτου αρ. 15, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με το κέντρο μας , Υπεύθυνο Eπεξεργασίας των δεδομένων σας, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: +30 (24310) 37857 / 36563

e-mail: [email protected]

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα «Τα Δικαιώματά Σας» κατωτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Jungheinrich αποστέλλοντας το αίτημά σας στη διεύθυνση [email protected]

Σκοποί, Νόμιμες Βάσεις της Επεξεργασίας και Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Γενικές Πληροφορίες

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποκλειστικά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδίως σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής “GDPR”). Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο όταν επιτρέπεται από τον νόμο, δηλαδή όταν η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του My English Family, ή όταν απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας ο χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος (π.χ. σύμβαση διαδικτυακής πώλησης προϊόντων) ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του χρήστη πριν από τη σύναψη της σύμβασης ή όταν ο χρήστης έχει παράσχει τη ρητή συγκατάθεση του προς αυτό ή σύμφωνα με υπερισχύοντα έννομα συμφέροντά του Κέντρου ή τρίτου. Ο σκοπός και η νόμιμη βάση της εκάστοτε δραστηριότητας επεξεργασίας που διενεργεί το Κέντρο εξειδικεύονται κατωτέρω.

Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο δεν καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα σας όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, εκτός εάν εσείς παρέχετε αυτές τις πληροφορίες οικειοθελώς, π.χ. κατά την εγγραφή σας για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων, κλπ .

Πρόσβαση στον Ιστότοπό μας

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό στην τερματική συσκευή σας αποστέλλει αυτόματα πληροφορίες στον διακομιστή για τον Ιστότοπο ή/και την εφαρμογή μας, οι οποίες αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτό. Οι παρακάτω πληροφορίες καταγράφονται επίσης χωρίς δική σας ενέργεια και αποθηκεύονται έως ότου διαγραφούν αυτόματα:

 • Η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω της οποίας υποβάλλεται το αίτημα
 • Η ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
 • Το όνομα και η διεύθυνση URL του αρχείου στο οποίο αποκτήσατε πρόσβαση
 • Ο Ιστότοπος ή/και η εφαρμογή που χρησιμοποιήσατε για να αποκτήσετε πρόσβαση (διεύθυνση παραπομπής URL)
 • Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε και, κατά περίπτωση, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή με δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο και το όνομα του παρόχου πρόσβασης.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα δεδομένα που συλλέγονται δεν μας παρέχουν άμεση ένδειξη για την ταυτότητά σας και δεν συνάγουμε συμπεράσματα σχετικά με αυτό το θέμα. Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP της τερματικής συσκευής σας και τα δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να διασφαλιστεί μία ομαλή σύνδεση
 • Για να διασφαλίσουμε ότι ο Ιστότοπός μας παρέχει μια καλή, σταθερή εμπειρία για τον χρήστη
 • Να αξιολογήσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα του συστήματος.

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies, εργαλεία παρακολούθησης, μεθόδους στόχευσης και προσθήκες κοινωνικών μέσων για τον Ιστότοπό μας. Η ακριβής διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι εν λόγω λειτουργίες παρατίθενται λεπτομερέστερα κατωτέρω στις ενότητες της Πολιτικής που σχετίζονται με τη Διαδικτυακή παρουσία και βελτιστοποίηση του Ιστοτόπου και με την Ενσωμάτωση υπηρεσιών και περιεχομένου τρίτων μερών.

Ενημερωτικά Δελτία – Newsletters- Προωθητικές Επικοινωνίες

Στο πλαίσιο της εμπορικής προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών του, το My English Family σας παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέα και τρέχουσες προσφορές από τo My English Family μέσω του ενημερωτικού μας δελτίου (Newsletter), εφόσον εγγραφείτε μέσω του συνδέσμου εγγραφής στο Newsletter.  Εάν έχετε εισάγει το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο αντίστοιχο πεδίο της ενότητας «Μάθετε τα τελευταία νέα μας και τις ειδικές μας προσφορές», , έχετε πατήσει το κουμπί «Εγγραφείτε» και επιλέξετε το τετραγωνίδιο, θα σας αποστείλουμε επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη καταχωρηθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να επαληθεύσουμε την εγγραφή σας. Εφόσον επιβεβαιώσετε την επιθυμία σας για τη σχετική εγγραφή, θα επεξεργαστούμε και θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία (Newsletter) σε τακτική βάση. Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο είναι προαιρετική και η σχετική επεξεργασία δεδομένων γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη σας, εφόσον εγγραφείτε. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι, πέραν της εγγραφής στα Newsletter μας, το My English Family έχει το δικαίωμα να σας αποστέλλει προωθητικές επικοινωνίες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, την οποία έχετε παράσχει στο πλαίσιο αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών της, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εφαρμοστέα νομοθεσία. Το My English Family θα χρησιμοποιήσει τα εν λόγω στοιχεία για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών σε σχέση με την αγορά που έχετε πραγματοποιήσει. Σχετική ενημέρωση παρέχεται και κατά το στάδιο συλλογής των εν λόγω στοιχείων και έχετε τη δυνατότητα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία εξ αρχής κατά την συλλογή των στοιχείων, καθώς και στη συνέχεια, με τους τρόπους που αναφέρονται παρακάτω.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή από το ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) και τη λίστα παραληπτών προωθητικών επικοινωνιών. Εισάγετε απλά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην ακόλουθη διεύθυνση www.myenglishfamily.gr/deletenewsletter για να καταργήσετε την εγγραφή σας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο “unsubscribe” που παρατίθεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) που σας αποστέλλουμε. 

Επικοινωνία μαζί μας για προϊόντα και υπηρεσίες του My English Family

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ενότητα «Επικοινωνία» ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου, τα στοιχεία χρήστη που παρέχονται, όπως για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, η ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), καθώς και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο που αφορά τον ίδιο ή τρίτο πρόσωπο κατά την περιγραφή του αιτήματός του, χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του αιτήματος. Τα στοιχεία του χρήστη μπορεί να αποθηκευτούν στα συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (“σύστημα CRM”) ή σε παρόμοιο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων για να μας επιτραπεί να παρέχουμε υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Χρησιμοποιούμε το σύστημα CRM για να επεξεργαζόμαστε δεδομένα χρήστη μόνο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το My English Family  επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποβληθείσες ερωτήσεις, αιτήματα ή/και παρατηρήσεις των χρηστών αναφορικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου, καθώς και την εν γένει λειτουργία του. 

Διαδικτυακή Παρουσία και Βελτιστοποίηση του Ιστοτόπου

Cookies – Γενικές Πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε “cookies” στον Ιστότοπό μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή (φορητό υπολογιστή, tablet, smartphone κλπ.) όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας. Τα cookies μας δεν αποτελούν απειλή για τη συσκευή σας και δεν περιέχουν ιούς, ιούς με ιδιότητα κάλυψης και ψευδούς παράστασης (trojan horses – ψηφιακoύς δούρειους ίππους) ή άλλα κακόβουλα λογισμικά. Το cookie περιέχει πληροφορίες που παράγονται σε σχέση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιείται. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητάς σας μέσω αυτού. Ένας σκοπός της χρήσης cookies είναι να καταστήσουμε τη χρήση του Ιστοτόπου μας μια πιο ευχάριστη εμπειρία για σας. Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε cookies περιόδου λειτουργίας (session cookies) για να εντοπίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφθεί μεμονωμένες σελίδες στον Ιστότοπό μας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα όταν αποχωρείτε από τον Ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε επίσης προσωρινά cookies για διευκόλυνσή σας, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή για συγκεκριμένη περίοδο. Αν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, θα εντοπιστεί αυτόματα το γεγονός ότι μας έχετε ήδη επισκεφτεί, καθώς και οι καταχωρίσεις και οι ρυθμίσεις που κάνατε, ώστε να μην χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά.

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να καταγράφουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου μας και για να αξιολογήσουμε τον τρόπο βελτίωσής του, καθώς και για να σας παράσχουμε πληροφορίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Όταν επισκέπτεστε επανειλημμένα τον Ιστότοπό μας, αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να ανιχνεύσουμε αυτόματα ότι μας έχετε επισκεφτεί και προηγούμενες φορές.  Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα cookies.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να μην αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή σας ή έτσι ώστε να εμφανίζεται πάντοτε ειδοποίηση πριν τη δημιουργία ενός νέου cookie. Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες στον Ιστότοπό μας. Οι περίοδοι αποθήκευσης των cookies εξαρτώνται από τον σκοπό τους και δεν είναι όλες οι ίδιες. 

Η χρήση των cookies, εξαιρουμένων εκείνων που είναι απολύτως αναγκαία για τη διενέργεια της διαβίβασης επικοινωνίας ή για την παροχή λειτουργικής δυνατότητας που ζητήθηκε ρητώς από εσάς, στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη των cookies που χρησιμοποιούνται και τη συναφή επεξεργασία δεδομένων που διενεργείται, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στις «ρυθμίσεις cookies» του Ιστοτόπου και στο παράθυρο που αναδύεται κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε την εγκατάσταση cookies, όπως επιθυμείτε.

Google Analytics and Google Optimize

Για το σχεδιασμό με γνώμονα τις ανάγκες και τη συνεχή βελτίωση των ιστοσελίδων μας, ) χρησιμοποιούμε Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. (“Google”), εφόσον μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Αντίστοιχα, ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την επέκταση Google Optimize, σε σχέση με το οποίο δημιουργούνται ανώνυμα προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται σχετικά cookies. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από το cookie σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση του παρόντος ιστοτόπου, όπως

 • Τύπος/έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
 • URL διεύθυνση παραπομπής (η σελίδα στην οποία έχει γίνει προηγουμένως επίσκεψη)
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή από τον οποίον αποκτάται πρόσβαση (διεύθυνση IP)
 • Ώρα αιτήματος διακομιστή

αποστέλλονται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύονται. Η Google έχει πιστοποιηθεί βάσει της συμφωνίας Ασπίδας Απορρήτου (Privacy Shield) και ως εκ τούτου προσφέρει εγγύηση συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό δίκαιο περί προστασίας δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε Google Analytics μόνο με ενεργοποιημένη την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP του χρήστη περικόπτεται από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα διαβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση IP σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα γίνεται σύντμησή του εκεί.

Ο χρήστης μπορεί να εφαρμόσει την αντίστοιχη ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής του για να εμποδίσει την αποθήκευση των cookies. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης όλων των λειτουργιών αυτού του Ιστοτόπου. Ο χρήστης μπορεί επίσης να αποτρέψει τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το cookie αναφορικά με τη χρήση του Ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) από την Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη (plugin) του προγράμματος περιήγησης που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el

Μια εναλλακτική λύση για την προσθήκη (plugin) του προγράμματος περιήγησης ή στα προγράμματα περιήγησης σε φορητές συσκευές, είναι να τοποθετήσετε ένα opt-out cookie που παρεμποδίζει τη μελλοντική συλλογή δεδομένων μέσω Google Analytics στον παρόντα Ιστότοπο.

Google Ads online advertising program (διαδικτυακό πρόγραμμα διαφημίσεων Google Ads)

Τα κατωτέρω αναφερόμενα εστιασμένα μέτρα χρησιμοποιούνται , εφόσον συγκατατεθείτε ειδικά, , με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι στις τερματικές συσκευές σας εμφανίζονται μόνο διαφημίσεις που προσιδιάζουν στα πραγματικά ή τεκμαιρόμενα ενδιαφέροντά σας. Το να μην σας επιβαρύνουμε με διαφημίσεις που δεν σας ενδιαφέρουν εξυπηρετεί τόσο τα δικά σας, όσο και τα δικά μας συμφέροντα.

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί το διαδικτυακό πρόγραμμα διαφημίσεων Google Ads και, στο πλαίσιο αυτό, την υπηρεσία conversion tracking (παρακολούθηση μετατροπών). Αυτά τα cookies τοποθετούνται όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση που έχει τοποθετήσει η Google. Τρίτοι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένης της Google, τοποθετούν διαφημίσεις σε ιστοτόπους στο Διαδίκτυο και χρησιμοποιούν αποθηκευμένα cookies για να τοποθετούν διαφημίσεις βάσει προηγούμενων επισκέψεων του χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies διαφημίσεων λήγουν μετά από 30 ημέρες και το cookie παραμέτρου gclid λήγει μετά από 90 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για προσωπική αναγνώριση. Η Google μπορεί να διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν αυτά τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Σε καμία περίπτωση δεν θα συσχετίσει η Google τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που διατηρεί.

Η συλλογή και αποθήκευση δεδομένων μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από την Google μεταβαίνοντας στη σελίδα απενεργοποίησης της διαφήμισης Google: https://policies.google.com/technologies/ads. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα conversion tracking cookies ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας για να αποκλείσετε τα cookies από τον τομέα “googleadservices.com“. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του Ιστοτόπου ως αποτέλεσμα.

Google remarketing και DoubleClick (επαναληπτικό μάρκετινγκ της Google και Διπλό Κλικ)

Η Google χρησιμοποιεί cookie DoubleClick σε ιστοτόπους του Δικτύου Google και για συγκεκριμένες υπηρεσίες Google, προκειμένου να υποστηρίξει πελάτες και εκδότες διαφημίσεων μέσω της τοποθέτησης και διαχείρισης διαφημίσεων στον ιστό. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε Iστότοπο και προβάλλετε ή κάνετε κλικ σε διαφήμιση που έχει τοποθετηθεί μέσω Iστοτόπου στο Δίκτυο της Google, ένα cookie DoubleClick μπορεί να τοποθετηθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Το αναγνωριστικό cookie DoubleClick που έχει αντιστοιχιστεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας είναι το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται κατά την επίσκεψη ιστοτόπων στους οποίους χρησιμοποιείται το διαφημιστικό πρόγραμμα DoubleClick. Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας διαθέτει ήδη DoubleClick cookie, δεν επισυνάπτεται άλλο DoubleClick cookie.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies DoubleClick σε συνδυασμό με το διαφημιστικό πρόγραμμα από την DoubleClick μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις Απορρήτου της DoubleClick» στον σύνδεσμο: http://www.google.com/doubleclick/

Είναι δυνατόν ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στη λήψη cookie DoubleClick και να το απενεργοποιήσετε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

Επιπλέον, ο παρών Ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρόγραμμα της Google για διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος – Google Remarketing (υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ). Οι τρίτοι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένης της Google, τοποθετούν διαφημίσεις σε ιστοτόπους στο Διαδίκτυο και χρησιμοποιούν cookies, που αποθηκεύονται για το σκοπό αυτό με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο.

Χρήστες που δεν επιθυμούν να βλέπουν αυτές τις διαφημίσεις που βασίζονται στα ενδιαφέροντά τους μπορούν εύκολα να απενεργοποιήσουν το cookie παρακολούθησης επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google (Google Remarketing tracking cookie) μέσω των ρυθμίσεων χρήστη για το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε τη χρήση του Google Cookie για αυτό το σκοπό κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.google.de/settings/ads/onweb “\ l” display_optout “\ t” _blank.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις της Google είναι διαθέσιμες εδώ: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Προγράμματα της Microsoft

Οι διαδικτυακές προσφορές μας χρησιμοποιούν επίσης, εφόσον χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας, την παρακολούθηση μετατροπών (conversion tracking) της Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ). Οι Διαφημίσεις Microsoft Bing τοποθετούν ένα cookie στον υπολογιστή σας εάν χρησιμοποιείτε μια διαφήμιση Microsoft Bing για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας. Η Microsoft Bing και εμείς μπορούμε εν συνεχεία να εντοπίσουμε ότι κάποιος έχει κάνει κλικ σε διαφήμιση, ότι έχει προωθηθεί στον Ιστότοπό μας και έχει φτάσει σε μια προκαθορισμένη σελίδα προορισμού (σελίδα μετατροπής – conversion page). Ενημερωνόμαστε μόνο για το συνολικό αριθμό των χρηστών που έχουν κάνει κλικ σε μια διαφήμιση Bing και που στη συνέχεια έχουν προωθηθεί στη σελίδα μετατροπής. Δεν κοινοποιείται καμία προσωπική πληροφορία σχετικά με την ταυτότητα του χρήστη. Αν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στη διαδικασία παρακολούθησης, μπορείτε να απορρίψετε την αποθήκευση του cookie που απαιτείται για αυτόν το σκοπό – π.χ. απενεργοποιώντας εν γένει την αυτόματη αποθήκευση cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο δεδομένων και με τα cookies που χρησιμοποιούνται για το Microsoft Bing διατίθενται στον ιστότοπο της Microsoft http://www.microsoft.com/privacystatement/en-gb/core/default.aspx.

Facebook Pixel (υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ)

Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση δεσμών ενεργειών και cookie για σκοπούς μάρκετινγκ στο αντίστοιχο μπάνερ σχετικά με τα cookie ή στο εργαλείο συγκατάθεσης για τα cookie, θα χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την τοποθεσία web το εργαλείο κοινωνικού δικτύου Facebook “Facebook Pixel”. Η διαχείριση του “Facebook Pixel” πραγματοποιείται από την Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ή, αν η έδρα σας βρίσκεται στην ΕΕ, από την Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”). Η Facebook μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τα παρακάτω δεδομένα για τους δικούς της σκοπούς:

 • Δεδομένα χρήσης (π.χ. τοποθεσίες web που έχετε επισκεφθεί, ενδιαφέρον σχετικά με συγκεκριμένο περιεχόμενο)
 • Μετα-δεδομένα / δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. τύπος συσκευής, χρόνοι πρόσβασης, διευθύνσεις IP)
 • Αν χρειάζεται, δεδομένα θέσης (αν η τερματική συσκευή σας αναμεταδίδει δεδομένα θέσης)

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τη Facebook ή μέσω της Facebook μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy. Η Facebook επεξεργάζεται επίσης τις προσωπικές πληροφορίες σας στις ΗΠΑ και είναι πιστοποιημένη στα πλαίσια ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων των ΕΕ-ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων των ΕΕ-ΗΠΑ, βλέπε https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Χρησιμοποιούμε το “Facebook Pixel” με βάση την προαναφερόμενη συγκατάθεσή σας για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Διαφήμιση / Ανακατεύθυνση μάρκετινγκ:

Με τη βοήθεια του “Facebook Pixel”, το Facebook μπορεί να αντιστοιχίζει τους online επισκέπτες μας σε ομάδες-στόχους (“προσαρμοσμένο κοινό” ή “παρόμοιο κοινό”) με σκοπό την προβολή συγκεκριμένων διαφημίσεων και περιεχομένου (“Διαφημίσεις Facebook”). Χρησιμοποιούμε επίσης το “Facebook Pixel” για την προβολή των διαφημίσεων Facebook που έχουμε δημοσιεύσει στους χρήστες Facebook, οι οποίοι έχουν επιδείξει γενικό ενδιαφέρον για το περιεχόμενο online μας ή χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα στοιχεία που αναμεταδίδονται στο Facebook (π.χ. ενδιαφέρον για συγκεκριμένα σχετικά θέματα ή προϊόντα με βάση τις τοποθεσίες web που έχουν επισκεφθεί).

 • Στατιστική ανάλυση:

Επιπλέον, το “Facebook Pixel” χρησιμοποιείται για τη μέτρηση, την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση των διαφημίσεων που δημοσιεύουμε στο Facebook για να κατανοήσουμε, για παράδειγμα, αν οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την τοποθεσία web μας, αφού έχουν δει τη διαφήμιση, και (αν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση), αν έκαναν κλικ στη διαφήμιση.

Δεν εκτελείται “σύνθετη αντιστοίχιση δεδομένων” και καμία διεύθυνση e-mail δεν αποστέλλεται στο Facebook (γνωστό και ως “προσαρμοσμένο κοινό από αρχείο”).

Δικαίωμα εναντίωσης / Ανάκληση συγκατάθεσης

Με τη βοήθεια του “Facebook Pixel” θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις Facebook είναι σύμφωνες με τα πιθανά ενδιαφέροντα των χρηστών και ότι δεν είναι ενοχλητικές. Αν προτιμάτε να μην βλέπετε διαφημίσεις ή αν επιθυμείτε να δηλώσετε την εναντίωσή σας στην προβολή διαφημίσεων, μπορείτε να ορίσετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο Facebook, στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση του “Facebook Pixel” με μελλοντική εφαρμογή ανά πάσα στιγμή είτε μεταβαίνοντας  στην ενότητα “Ρυθμίσεις Cookies” στην τοποθεσία web μας, είτε στον παρακάτω πίνακα «επισκόπηση Cookies», που φαίνεται στο τέλος της παρούσας ενότητας.

Ανάλυση Ιστού με την Υπηρεσία Ανάλυσης Ιστού HotJar (HotJar Web Analytics Service)

Εφόσον μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Hotjar (της εταιρείας Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ3155, Μάλτα, Ευρώπη) για να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών μας και να βελτιστοποιoύμε αυτήν την υπηρεσία και εμπειρία. H υπηρεσία Hotjar είναι μια τεχνολογική υπηρεσία που μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα την εμπειρία των χρηστών μας (π.χ. πόσο χρόνο αφιερώνουν σε ποιες σελίδες, σε ποιους συνδέσμους επιλέγουν να κάνουν κλικ, τί αρέσει και τί δεν αρέσει στους χρήστες, κλπ.) και αυτό μας παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώνουμε και να συντηρούμε την υπηρεσία με βάση την ανταπόκριση των χρηστών. Η Hotjar χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών μας και τις συσκευές τους (συγκεκριμένα τη διεύθυνση IP της συσκευής (η οποία καταγράφεται και αποθηκεύεται μόνο σε ανώνυμη μορφή), το μέγεθος της οθόνης της συσκευής, το είδος της συσκευής (μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία συσκευής), πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης, γεωγραφική τοποθεσία (μόνο χώρα), προτιμώμενη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την προβολή του Ιστοτόπου μας). Η Hotjar αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες σε ένα ψευδωνυμοποιημένο προφίλ χρήστη. Γενικά, ούτε η Hotjar ούτε η Jungheinrich θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την ταυτοποίηση μεμονωμένων χρηστών ή για την αντιστοίχιση αυτών των πληροφοριών με άλλα δεδομένα μεμονωμένου χρήστη.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη δημιουργία προφίλ χρήστη, από την αποθήκευση δεδομένων από την Hotjar σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου μας και από τη χρήση cookiesπαρακολούθησης από την Hotjar σε άλλους ιστότοπους, ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο εξαίρεσης/opt-out link. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που διενεργείται από την Hotjar μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου και στο ενημερωτικό σημείωμα για τον GDPR.

Επισκόπηση των Cookies που χρησιμοποιούνται

Cookie

Είδος Cookie

Διάρκεια ισχύος

Σύνδεσμος Opt-Out

Google Tag Manager

Λειτουργικό?

10 λεπτά

Opt-Out

Google Analytics

Ανάλυση

2 χρόνια

Opt-Out

Google Adwords

Ανάλυση

30 ημέρες

Opt-Out

Hotjar

Ανάλυση

1 χρόνος

Opt-Out

Facebook

Επαναληπτικό Μάρκετινγκ

1 χρόνος

Opt-Out

JHProfishop-*

Λειτουργικό

30 ημέρες

Απαραίτητο για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος

Userlike_c

Λειτουργικό

60 λεπτά

 

Userlike_s

Λειτουργικό

1 χρόνος

 

Bing

Επαναληπτικό Μάρκετινγκ

1 χρόνος

Opt-Out

Doubleclick

Επαναληπτικό Μάρκετινγκ

1 χρόνος

 

LinkedIn Insight Tag

Μάρκετινγκ

   

Ενσωμάτωση υπηρεσιών και περιεχομένου τρίτων μερών

Γενικά

Με σκοπό την ευρύτερη αναγνώριση της εταιρεία μας, χρησιμοποιούμε κοινωνικές προσθήκες (plugins) στoν Ιστότοπό μας για τα ακόλουθα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook και LinkedIn, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό. Ο εκάστοτε πάροχος ευθύνεται να διασφαλίζει ότι η διαχείριση είναι σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε επίσης προσφορές περιεχομένου και υπηρεσιών από τρίτα μέρη στο πλαίσιο των διαδικτυακών προσφορών μας προκειμένου να ενσωματώσουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, π.χ. βίντεο, εργαλεία ή γραμματοσειρές για σκοπούς ανάλυσης, βελτίωσης και οικονομικής λειτουργίας των προσφορών μας στο διαδίκτυο., εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό. 

Facebook

Για σκοπούς ανάλυσης, βελτίωσης και οικονομικής λειτουργίας των προσφορών μας στο διαδίκτυο χρησιμοποιούμε προσθήκες κοινωνικών μέσων (“plugins”) από το κοινωνικό δίκτυο facebook.com, το οποίο  διαχειρίζεται η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία (“Facebook”). Οι προσθήκες μπορεί να είναι διαδραστικά στοιχεία ή περιεχόμενα (π.χ. βίντεο, γραφικά ή κείμενο) και μπορούν να αναγνωριστούν από ένα από τα λογότυπα του Facebook (λευκό “f” σε μπλε κουτάκι, τον όρο “Like” ή ένα σύμβολο “thumb up”) ή από την προσθήκη της φράσης “Facebook Social Plugin”. Η λίστα και η εμφάνιση των προσθηκών κοινωνικών μέσων της Facebook είναι προσβάσιμη εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Η Facebook έχει πιστοποιηθεί βάσει της συμφωνίας Ασπίδας Απορρήτου και ως εκ τούτου προσφέρει εγγύηση συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό δίκαιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εάν ένας χρήστης αποκτήσει πρόσβαση σε λειτουργία αυτής της διαδικτυακής προσφοράς που περιέχει την εν λόγω προσθήκη, η συσκευή του χρήστη θα συνδεθεί απευθείας με τους διακομιστές της Facebook. Το περιεχόμενο της προσθήκης μεταδίδεται από το Facebook απευθείας στη συσκευή του χρήστη και ενσωματώνεται από αυτό στην διαδικτυακή προσφορά. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρήσης για χρήστες μέσω των δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. Δεν διαθέτουμε κανένα έλεγχο επί του εύρους των δεδομένων που συλλέγει το Facebook χρησιμοποιώντας αυτή την προσθήκη και ενημερώνουμε σχετικά τους χρήστες σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης που διαθέτουμε.

Μέσω της ενσωμάτωσης της προσθήκης, το Facebook ενημερώνεται ότι ένας χρήστης έχει πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα της διαδικτυακής προσφοράς. Εάν ο χρήστης συνδεθεί στο Facebook, το Facebook μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στο λογαριασμό του χρήστη στο Facebook. Αν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις προσθήκες, π.χ. κάνουν κλικ στο κουμπί Like ή προσθέτουν σχόλιο, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται απευθείας από τη συσκευή σας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Εάν ένας χρήστης δεν είναι μέλος του Facebook, εξακολουθεί να είναι δυνατό το Facebook να γνωρίζει και να αποθηκεύει τη διεύθυνση IP του χρήστη. Σύμφωνα με τη Facebook, μόνο ανώνυμη διεύθυνση IP αποθηκεύεται στη Γερμανία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το εύρος αυτής της συλλογής δεδομένων και με την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τη Facebook, καθώς και για τα σχετικά δικαιώματα και τις επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενημέρωση περί απορρήτου δεδομένων της Facebook: https: /www.facebook.com/about/privacy/.

Εάν ένας χρήστης είναι μέλος του Facebook και δεν επιθυμεί να συλλέγει το Facebook δεδομένα για αυτόν μέσω της διαδικτυακής προσφοράς και να τα συνδέει με τα στοιχεία μέλους που αποθηκεύονται στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθεί από το Facebook και να διαγράψει τα cookies του πριν χρησιμοποιήσει την διαδικτυακή προσφορά μας. Επιπρόσθετες ρυθμίσεις και αντιρρήσεις  για τη χρήση δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς είναι δυνατές στις ρυθμίσεις προφίλ Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ή μέσω του Aμερικάνικου ιστοτόπου http://www.aboutads.info/choices/ ή του Ευρωπαϊκού ιστοτόπου http://www.youronlinechoices.com/. Οι ρυθμίσεις δεν εξαρτώνται από το είδος της πλατφόρμας, δηλαδή εφαρμόζονται σε όλες τις συσκευές, όπως επιτραπέζιους υπολογιστές και φορητές συσκευές.

Google Maps (Χάρτες Google)

Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Maps για να προβάλλει την τοποθεσία μας και να παρέχει οδηγίες με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του Ιστοτόπου μας.

Αυτή είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 (εφεξής “Google”). Μέσω της πιστοποίησης σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ (Privacy Shield), η Google εγγυάται ότι θα ακολουθήσει τους κανονισμούς της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ.

Για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση συγκεκριμένων γραμματοσειρών στον Ιστότοπό μας, δημιουργείται σύνδεση με τον διακομιστή της Google στις Η.Π.Α κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας. Εάν έχετε πρόσβαση στα στοιχεία της υπηρεσίας Google Maps που είναι ενσωματωμένα στον Ιστότοπό μας, η Google θα αποθηκεύσει ένα cookie στη συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Οι ρυθμίσεις χρήστη και τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για να εμφανιστεί η τοποθεσία μας και να δημιουργηθεί μια περιγραφή διαδρομής. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη Google να χρησιμοποιεί διακομιστές στις ΗΠΑ.

Μέσω της προκειμένης σύνδεσης σας στο Google, η Google μπορεί να καθορίσει μέσω ποιου ιστοτόπου έχει σταλεί το αίτημά σας και σε ποια διεύθυνση IP διαβιβάζονται οι οδηγίες. Αν δεν συμφωνείτε με αυτήν την επεξεργασία, έχετε την επιλογή να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα σχετικά με τα cookies ανωτέρω.

Επιπλέον, η χρήση της υπηρεσίας Google Maps και των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω της Google Maps διέπεται από τους Όρους Χρήσης της Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=en και τους Όρους και Προϋποθέσεις για την υπηρεσία Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps/ . Η Google προσφέρει επίσης περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση https://adssettings.google.com/authenticated και https://policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager

Για σκοπούς ανάλυσης, βελτίωσης και οικονομικής λειτουργίας των διαδικτυακών μας προσφορών μας, αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Tag Manager. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει τη διαχείριση των ετικετών του Ιστοτόπου μέσω διεπαφής. Η υπηρεσία Google Tag Manager απλώς εφαρμόζει ετικέτες. Δεν τοποθετούνται cookies και δεν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα. Η υπηρεσία Google Tag Manager ενεργοποιεί άλλες ετικέτες που ενδέχεται να καταγράψουν δεδομένα, αλλά δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Αν απενεργοποιηθεί σε επίπεδο τομέα ή cookie, η απενεργοποίηση ισχύει για όλες τις ετικέτες παρακολούθησης, εφόσον αυτές εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Google Tag Manager. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Google Tag Manager μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Google ReCaptcha

Εφόσον μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία reCAPTCHA που παρέχεται από την Google Inc. (“Google”). Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί εάν μία είσοδος/καταχώριση έχει πραγματοποιηθεί από ένα άτομο ή αποτελεί λανθασμένη χρήση μέσω αυτοματοποιημένης μηχανικής επεξεργασίας. Η υπηρεσία περιλαμβάνει την αποστολή στην Googleτης διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (“IP”) και, όπου είναι αναγκαίο, άλλων δεδομένων που απαιτούνται από την Google για την παροχή της υπηρεσίας reCAPTCHA. Για το σκοπό αυτό, η είσοδός/καταχώρισή σας μεταδίδεται στην Google και υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία από αυτήν. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία reCaptcha, συμφωνείτε ότι η αναγνώρισή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ψηφιοποίηση παλαιών έργων. Ωστόσο, ενεργοποιώντας την ανωνυμοποίηση της ΙΡ στον παρόντα Ιστότοπο, η διεύθυνση ΙΡ σας θα συντμηθεί από την Google εντός των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων συμβαλλομένων μερών στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα διαβιβαστεί η πλήρης διεύθυνση ΙΡ σας σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευθεί εκεί. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό του διαχειριστή του παρόντος Ιστοτόπου προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Η διεύθυνση ΙΡ που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο της υπηρεσίας reCaptcha δεν θα συνδέεται με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Οι διάφοροι κανονισμοί προστασίας απορρήτου δεδομένων της Google εφαρμόζονται σε σχέση με αυτά τα δεδομένα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς προστασίας απορρήτου δεδομένων της Google μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://policies.google.com/privacy at: https://policies.google.com/privacy.

YouTube

Για σκοπούς ανάλυσης, βελτίωσης και οικονομική λειτουργίας των διαδικτυακών προσφορών μας, λειτουργίες της υπηρεσίας YouTube ενσωματώνονται στον Ιστότοπο της Jungheinrich για την προβολή και αναπαραγωγή βίντεο. Αυτές οι λειτουργίες παρέχονται από τη YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 ΗΠΑ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στους κανονισμούς απορρήτου δεδομένων της YouTube.

Εδώ χρησιμοποιείται μια προηγμένη λειτουργία απορρήτου δεδομένων κατά την οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον πάροχο, οι πληροφορίες χρήστη αποθηκεύονται μόνο όταν αρχίζει η αναπαραγωγή βίντεο. Εάν αρχίσετε να αναπαράγετε ένα ενσωματωμένο βίντεο YouTube, η YouTube χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από το YouTube, αυτό χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για τη δημιουργία στατιστικών βίντεο, τη βελτίωση της φιλικότητας προς το χρήστη και την αποφυγή κακής χρήσης. Ανεξάρτητα από το εάν το ενσωματωμένο βίντεο αναπαράγεται ή όχι, κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο της Jungheinrich, δημιουργείται σύνδεση στο δίκτυο “DoubleClick” της Google, η οποία μπορεί να ενεργοποιήσει περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων, στην οποία η  Jungheinrich δεν διαθέτει καμία επιρροή ή έλεγχο.

Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το YouTube χρησιμοποιεί cookies στη δήλωση απορρήτου δεδομένων της YouTube στη διεύθυνση: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Userlike

Σύμφωνα με το αρθρο 6 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (συγκατάθεση των προσωπικών στοιχείων) GDPR η συγκεκριμένη ιστοσελίδα χρησιμοποιεί λογισμικό ζωντανής συνομιλίας (live chat) Userlike που παράγεται από την εταιρεία Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Κολωνία, Γερμανία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Userlike για να συνομιλήσετε με τους εργαζόμενούς μας σε πραγματικό χρόνο. Κατά την έναρξη της συνομιλίας, συλλέγονται τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα.

 • Ημερομηνία και ώρα της συνομιλίας,
 • Τύπος / έκδοση του προγράμματος περιήγησης,
 • Διεύθυνση IP,
 • Εφαρμοσμένο λειτουργικό σύστημα,
 • URL της ιστοσελίδας που επισκεφτήκατε προηγουμένως,
 • Σύνολο των δεδομένων που αποστέλλονται και εάν (προαιρετικά) παρέχονται από εσάς: όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ανάλογα με την πορεία της συνομιλίας με τους εργαζόμενούς μας, υπάρχει πιθανότητα να παρέχονται περαιτέρω προσωπικά δεδομένα από εσάς στη συνομιλία. Ο τύπος αυτών των δεδομένων εξαρτάται από το αντικείμενο του αιτήματός σας. Με την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας και με την αποδοχή των cookies, το εικονίδιο συνομιλίας φορτώνεται ως αρχείο JavaScript από το AWS Cloudfront. Το εικονίδιο συνομιλίας αντιπροσωπεύει τεχνικά τον πηγαίο κώδικα που εκτελείται στον υπολογιστή σας, ο οποίος επιτρέπει τη συνομιλία.

Επιπλέον, αποθηκεύουμε το ιστορικό των ζωντανών συνομιλιών για 12 μήνες. Ο σκοπός αυτού είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας δεν θα περάσουν από μεγάλο όγκο αιτημάτων. Επιπλέον, η αποθήκευση των δεδομένων συνομιλίας μας βοηθάει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και να παρακολουθούμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Εάν δεν θέλετε να αποθηκευτεί το ιστορικό της ζωντανής συνομιλίας σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω. Οι αποθηκευμένες ζωντανές συνομιλίες και οτιδήποτε άλλο από τα δεδομένα σας θα διαγραφούν αμέσως από εμάς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους όρους επεξεργασίας δεδομένων του Userlike.

Αποδέκτες των Προσωπικών σας Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και μόνο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο όταν αυτό απαιτείται, για παράδειγμα, για συμβατικούς σκοπούς ή βάσει έννομης υποχρέωσής μας ή βάσει έννομων συμφερόντων μας ή ενδεχομένως βάσει δικής σας συγκατάθεσης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι προσβάσιμα στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Κέντρου για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους αυτά συλλέχθησαν, όπως π.χ. για την εκπλήρωση τυχόν αιτημάτων σας για παροχή πληροφοριών.

Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ορθή λειτουργία του Ιστοτόπου και την εκπλήρωση των αιτημάτων των χρηστών, όπως για παράδειγμα σε παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων (ΙΤ). Οι εν λόγω πάροχοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του My English Family και δεσμεύονται για την τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

To My English Family μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα και σε άλλα τρίτα μέρη αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)  προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή κανονισμών, με αίτημα εποπτικής αρχής ή με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη διαδικασία.

(β)  προκειμένου να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της,

(γ)  προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του Ιστοτόπου της ή του κοινού.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε Χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ

Γενικά, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται ρητά στην παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα εντός ΕΕ/ΕΟΧ και δεν τα διαβιβάζει σε τρίτες χώρες. Εντούτοις, ενδέχεται κατά περίπτωση να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, για παράδειγμα σε έναν πάροχο υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ ενδέχεται όμως να είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο που παρέχεται εντός ΕΕ/ΕΟΧ. Σε αυτή την περίπτωση και ελλείψει απόφασης επάρκειας εκδοθείσας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα εφαρμόσουμε τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την εν λόγω διαβίβαση και να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή, όπως για παράδειγμα τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χρόνος Διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται ή επιτρέπεται για την εκπλήρωση των σκοπών, για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις αντίστοιχες προθεσμίες παραγραφής.

Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του χρόνου τήρησης περιλαμβάνουν:  (i) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται η συναλλακτική σχέση  σας με την Εταιρεία και σας παρέχουμε τον Ιστότοπο, (ii) κατά πόσο υφίσταται νόμιμη υποχρέωση διατήρησης δεδομένων στην οποία υπαγόμαστε, ή (iii) κατά πόσο η διατήρηση συνιστάται βάσει εννόμων συμφερόντων μας (όπως σχετικά με την επιβολή των διατάξεων περί παραγραφής, δικαστικές διαφορές ή κανονιστικές έρευνες).

Τα Δικαιώματά σας

Ως Υποκείμενα Δεδομένων έχετε ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας και το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων σας.

Επιπλέον, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα διαγραφής,
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, στο βαθμό που η επεξεργασία στηρίζεται στα έννομα συμφέροντά μας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ,
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, εφόσον η επεξεργασία στηρίζεται σε αυτήν, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της, και
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση Βαλαωρίτου 17, Τρίκαλα Θεσσαλίας, 42100, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Κάθε αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται και από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας του αιτούντος. To Κέντρο θα απαντήσει εγγράφως εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το είδος του αιτήματος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), που βρίσκεται στη Λεωφ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] .

Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας που υπόκεινται σε επεξεργασία. Για το σκοπό αυτό, το Κέντρο έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή πρόσβαση. Τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται, αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και μεταφέρονται χρησιμοποιώντας το γενικά αποδεκτό και ασφαλές πρότυπο SSL (Secure Socket Layer). Το SSL είναι ένα ασφαλές και δοκιμασμένο πρότυπο που χρησιμοποιείται επίσης για διαδικτυακές συναλλαγές, όπως για παράδειγμα το online banking. Οι τρόποι εντοπισμού μιας ασφαλούς σύνδεσης SSL περιλαμβάνουν το ακόλουθο http (δηλαδή: https: // …) στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης και το σύμβολο λουκέτου στην κάτω περιοχή του προγράμματος περιήγησης. Εν γένει, χρησιμοποιούμε κατάλληλες τεχνολογίες και οργανωτικές μεθόδους ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τις οποίες συνεχώς βελτιώνουμε σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ωστόσο, καμία υποβολή και μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι εγγυημένα ασφαλής και συνεπώς το  My Egnlish Family δεν μπορεί να εξασφαλίσει 100% την ασφάλεια των δεδομένων σας υπό οποιαδήποτε περίσταση.

Επίσης, ο Ιστότοπός μας ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους που διαθέτουν ή διαχειρίζονται τρίτοι, εκτός από την Εταιρεία μας, με στόχο τη διευκόλυνση των χρηστών και την παροχή περαιτέρω πληροφοριών. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι δεν ελέγχουμε άλλους ιστοτόπους πέραν του παρόντος, ούτε φέρουμε οποιαδήποτε  ευθύνη για το περιεχόμενό τους, τις εγγυήσεις ασφαλείας ή τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν και ότι, σε κάθε περίπτωση, η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για τους εν λόγω ιστοτόπους. Συνεπώς, σας προτρέπουμε να ενημερώνεστε για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε ιστοτόπου επισκέπτεστε μέσω των σχετικών συνδέσμων.

Επικαιροποίηση της Πολιτικής

Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική, για παράδειγμα, προς συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τεχνικές απαιτήσεις. Η επικαιροποιημένη Πολιτική θα αναρτάται στον Ιστότοπό μας, ενώ θα σας ενημερώνουμε προσωπικά σε περίπτωση ουσιωδών μεταβολών με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε κάθε περίπτωση, σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε περιοδικά την παρούσα ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις 23/08/2021