ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ 2021

Συνεχίζουμε όπως πάντα με 100% επιτυχίες σε επίπεδα Lower και Proficiency

•Ξεκινάμε με το ίδιο μεράκι και αγάπη για την μεταλαμπάδευση των γνώσεων στους μικρούς, μεγάλους και ενήλικες μαθητές μας!!

•Εφαρμόζονται όλοι οι σύγχρονοι μέθοδοι διδασκαλίας με interactive board (διαδραστικούς πίνακες), computer lab για εμπέδωση της ύλης, ξεχωριστή ώρα κάθε εβδομάδα για writing (έκθεση), τακτική αξιολόγηση γνώσεων με test, τρίμηνη βαθμολογία, συχνή ενημέρωση γονέων.

•Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και εκδρομές με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

•Φροντίζοντας πάντα για την άριστη εκπαίδευση του κάθε ΜΑΘΗΤΗ!!

Share this post